ingafid logo

Sobre nosotros

INGAFID é unha asociación multidisciplinar que conta, entre outros, con profesionais das Ciencias da Educación, da Sanidade, da Orientación e dos Recursos Humanos e que desenvolve a súa actividade en tres ámbitos principais:

Área de formación
Investigación  e Desenvolvemento de Metodoloxías Educativas Innovadoras
Formación do Profesorado para a Innovación Educativa na Aula
Xestión e Desenvolvemento de Proxectos

Área laboral
Información e Orientación Educativa e Profesional
Intermediación e Prospección Laboral
Promoción e Apoio ao Autoemprego
RRHH

Área persoal
Intervención Psicolóxica Especializada
Atención á Diversidade e  Inclusión Social
Educación Familiar
Fomento da Igualdade e Prevención da Violencia

Contacto